NUUTS EUVERZICH SEZOEN 2017-2018, PAGINA 2 - Vastelaovend in Zitterd 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

NUUTS > TAGS > nuuts_2018
VASTELAOVESDAENSDIG IN EIN NUUT JESKE
Vastelaovesdaendig is tradisjoneel de daag van ’t Appelesienesjmiete. Dit jaor wurt dees jaorelange tradiese versjterk mit hedendaagde aktiviteite. Zo zal op de Mert eine DJ zörge veur Vastelaovesmeziek, zeen d'r optraës en versjèllende aktiviteite. Grootste verangering is 't Maske Begrave dat dit jaor eine gans nuuje opzèt zal kriege.
Geplaatsj: 1 Fibberwarie 2018
DE KÉNJEROPTOCH, AAFTRAP VAN DE VASTELAOVEND
Tradisjoneel trek ein waek veur de Vastelaovend de kénjeroptoch door de sjtraote van de Zittesje bénnesjtad. ’t Pebliek langs kantj kènt geneite van grote groppe van sjole, klein groppe van kenjer, humorvolle enkelinge en väöl meziek. ‘t Letste gedeilte van de Kenjeroptoch is taeves de offisjeel intoch van Sjtadsprins León I.
Geplaatsj: 1 Fibberwarie 2018
DE PAPPEGEY VLUG VEUR DE 137e KEER OET
Op zaoterdig 3 Fibberwarie 'vlug' De Pappegey, 't jaorblaad van De Marotte veur de 137e keer oet. ’t kolderieke jaorblaad in de vorm van eine Glossy is dit jaor weier gevuld mit komische artikele, gekke gebeurtenisse, foto's en kleurrieke anekdotes, wobie Zitterd, häör inwonesj en de Sjoone Zittesje Vastelaovend centraal sjtaon.
Geplaatsj: 31 Jannewarie 2018
SJPEKTAKEL OP ’T MAROTTE FINALE SJPEKTAKEL
Tradisjoneel sjloete De Marotte Zitterd de reeks zittinge aaf op de zaoterdig veur de kénjeroptoch. Tiejes dit ‘Finale Sjpektakel’ op zaoterdig 3 Fibberwarie e.k. traë ein keur van artiste op mit o.a. Kartoesj, Trio Ongeplök, Prinse Garde, Tanzcorps original Kölsche Domputzer, Pierre van Helden (buut) en de Desperado's.
Geplaatsj: 30 Jannewarie 2018
GOUNSDIGMIDDIG KÉNJERZITTING IN VOLT
Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd organezeiert op Gounsdig 31 Jannewarie de jaorlikse kénjerzitting. Deze middig mit dans, zénge en sjprénge veur de jongste Mechelkes en Sjnaake véngk plaatsj in Volt aan de Odasingel. Op ’t pregram o.a. Fabrizio, finaliste KVL, Kénjerkapel, Clown Pipo Pé en nog mee....
Geplaatsj: 29 Jannewarie 2018
OBS DE SJTADSSJOOL WÉNT MIT 'EINE TOP VASTELAOVEND' ’T KVL 2018
Kénjer van OBS de Sjtadssjool höbbe deze middig, zondig 28 Jannewarie, mit ’t leidje ‘Eine TOP Vastelaovend’ ’t Kinger Vastelaovendleidjes Festival 2018 (KVL) gewonne. De finale van dit Vastelaovesleedjes Festival veur en door kénjer van de basissjole waar dit jaor in Ruiver.
Geplaatsj: 28 Jannewarie 2018
FINALE KINJER VASTELAOVEND LEIDJESFESTIVAL
Zondig 28 Jannewarie is in Zalencentrum ‘de Schakel’ in Ruiver de finale van 't Kinjer Vastelaovend Leedjesfestival. ’t KVL is ’t Vastelaovesleidjes Konkour veur kenjer van de basissjoole. Bie de 11 finaliste zeen twee Zittesje sjole: Basissjool Euverhaove en OBS de Sjtadssjool.
Geplaatsj: 26 Jannewarie 2018
DRIE JUBBELARISSE BIE DE MAROTTE ZITTERD
Drie lede van De Marotte viere dit sezoen ein jubbelei bie de Sjtadsvaslaovesvereiniging oet 1881. Erelid Frans Thissen viert zien 3x11jaorig jubbelei, Marot Maurice Gorissen 2x11jaor en Marot Roel Vrinssen viert ‘t 1x11 jaorig jubbelei.
Geplaatsj: 26 Jannewarie 2018
MEVR. DONNERS. 5X11 JAOR NEESTER PRINSEPAK
De 80 jaorige mevr. Donners maakte 5x11 jaor geleje häör eesjte prinsepak veur De Marotte Zitterd. Dat waar toen veur Huub Kremer zeliger, dae in 1963 es Sjtadsprins Huub III euver ’t Marotteriek regereierde. Saer dae tied volgde väöle Prinsepakke veur de Zittesje Sjtadsprinse en versjéllende anger vereiniginge.
Geplaatsj: 25 Jannewarie 2018
MAROTTE JEUG EVENEMENT ‘FIËSTA TROPICANA’
Op vriedig 26 Jannewarie is in Poppodium Volt ‘Fiesta Tropicana’, hét evenement veur de Zittesje jeugd van 11 pés 14 jaor. Vanaaf 19.11oer zeen de deure van Volt geäöpend veur eine gezéllige Vastelaovesaovend. DJ Wouter zal de aovend veurzeen van de neudige muzikaal beats en Fabrizio kump optraë.
Geplaatsj: 24 Jannewarie 2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu