NUUTS EUVERZICH SEZOEN 2017-2018, PAGINA 1 - Vastelaovend in Zitterd 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

NUUTS > TAGS > nuuts_2018
FINALISTE ZITTESJ VASTELAOVESLEIDJES KONKOUR
Jaorliks organezeiere De Marotte Zitterd ’t Zittesj Vastelaoves-leidjes Konkour. Tradisjoneel wurt 't ZVK gehauwte op de letste zaoterdig van Augustus, Zitterd is dao mit de eesjte plaatsj van Limburg wo de sjlaager veur ’t nuuje sezoen wurt gekaoze. Dit jaor vèngk de finale van ’t ZVK plaatsj op zaoterdig 25 Augustus.
Geplaatsj: 24 Juni 2018
FRITS VAN BEEK SJTOP ES VORS MAROT
Op de maonjlikse vergadering van De Wieze Raod van De Marotte Zitterd haet Frits van Beek aangegaeve dat hae mit onmiddelikke ingangk zien taak es Vors Marot zal neierlègke. Rae veur zien besjloet is dat hae van meining is dat hae onvoldoende sjteun krig veur zien wirkwieze en 't versjil in inzichte euver 't te volge beleid.
Geplaatsj: 20 Juni 2018
WAE SJRIF DE ZITTESJE VASTELAOVESSJLAAGER 2019?
Op Zaoterdig 25 Augustus wurt in Poppodium Volt de Zittesje Vastelaovessjlaager veur ’t sezoen 2018-2019 gekaoze. Sjrievesj en kompeniste kenne pés maondig 4 Juni e.k. ein of meerdere leidjes insjikke veur de verkeizing Zittesje Vastelaovessjlaager 2019. Bie mee es 11 inzendige wurt ein veurseleksie gehauwte.
Geplaatsj: 22 Mei 2018
FILM- EN NAOKAART AOVEND IN DE OPTOCHHAL
Op vriedig 2 Meert organizeiert ’t Optoch Kommitee de film en naokaart aovend. Deze aovend vèngk plaatsj in de sfeervol ingerichte Optochhal en is gratis toegankelik. Bewus is gekaoze veur eine datum kort nao de Vastelaovend zodat de filmaovend taeves ein sjoon moment is om nog èns same trök te kieke op de Vastelaovend.
Geplaatsj: 28 Fibberwarie 2018
'T IS VEURBIEJ... 'T IS GEDAON
't Is Veurbiej... 't Is Gedaon, mer wat waar 't weier sjoon. Sjtadsprins León I ging 't ganse sezoen sjtraolend veurop door de Zittesje Vastelaovend. De Vastelaovend in oos Zitterd sjitterde 6 daag langk, nog mèr èns woort duujelik 'VEER ZEEN ZITTERD'. Pès volgendjaor... Vastelaovend 2019: 3-4-5 Meert!! Nog eine keer Zitterd Alaaf!!
Geplaatsj: 14 Fibberwarie 2018
FOTOALBUM GROOTE OPTOCH 2018
Aafgeloupe zondig trok de Groote Vastelaovesoptoch door de Zittesje sjtraote. Eine sjitterende en kleurrieke optoch trok aan de doezende luuj langs de kantje veurbie mit groote waages vol bewaeging, groppe, kolderiek groppe en enkelinge vol aktualiteit. [FOTO'S]
Geplaatsj: 13 Fibberwarie 2018
MASKE BEGRAVE
Tradisjoneel wurt op daensdignach ‘t Maske begrave es teike dat de Vastelaovend veurbie is. Door de aafloupende belangsjtelling de letste jaore krig 't Maske Begrave dit jaor eine nuuje Opzat. Om 18.11oer zal 't Maske waere aafgehaold van Kafee De Kroon, om 21.33oere zal 't Maske waere Begrave op 't Kloosterplien
Geplaatsj: 13 Fibberwarie 2018
OETSJAAG GROOTE OPTOCH 2018
Nao aafloup van de Groote Optoch zeen op de Mert de Pries oetgreik. De Ere Prieze ginge nao Buurt Sjteivig (Groote Waages), De Sjnaake (Midde waages), Haufvol, mèr toch gans gek (Groote Groppe), Veer Doon 't gaer (midde groppe), 't Mert volk (Klein groppe), De Gauze (köppelkes) en Math van Horen (Enkelinge)
Geplaatsj: 12 Fibberwarie 2018
VASTELAOVESMAONDIG TRÖÖTEKONKOUR
Vastelaovesmaondig klinke de klanke van de zaatehermeniekes bie ’t tröötekonkour en is 't weier 'Trööt veer op die trööt'. De Zittesje kapelle en zaate hermeniekes laote de Vastelaovesklanke klinke vanaaf de mert, bie de Sjtadspomp (kafee De Kup), in de Helsjtraot bie 't Duvelke en op ’t Kirkplien bie 't Sjterfhoes.
Geplaatsj: 10 Fibberwarie 2018
LAIF OETZENDING VAN 'T KANON VAN 'T BALKON
Zaoterdig 10 Fibberwarie is veur de 15de keer ’t Kanon van ’t Balkon. Ein van de vernuujinge dit jaor is dat d’r ein laif oetzending geit plaatsj vènje, die onger anger via de websait www.zitterdsame.nl en www.webcamsittard.nl veur jeederein te volge is. Dees oetzending wurt muigelik gemaak door eine grop vriewilligesj en de vriewilligesjorganezase 'Zitterd Same'.
Geplaatsj: 9 Fibberwarie 2018
VASTELAOVESZONDIG: GROOTE VASTELAOVESOPTOCH
Op Vastelaoveszondig trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van Zitterd. De doezende luuj langs de kantj kènne geneite van de veur Zitterd bekende Groote Waages, groppe, meziek en humorvolle köppelkes en einzelgänger. Nao aafloup van de optoch waere op de mert de prieze oetgereik.
Geplaatsj: 8 Fibberwarie 2018
‘T KANON VAN ‘T BALKON, VASTELAOVEND IN DE PUURSTE VORM!
Op Vastelaoveszaoterdig wurt de Zittesje Vastelaovend geäöpent mit ’t Kanon van ’t Balkon. Tössje 16.33 en 00.33 oer prizzenteiert Sjtadskapel ’t Trumke en ’t Tröötje ein bondj pregram mit optaejes van oa Zittesje Zengesj, Trööt in de Gööt, Beppie Kraft, Erwin, Ronald & Carien, Big Benny, Katja Henz, Don Kiesjot en Kartoesj.
Geplaatsj: 7 Fibberwarie 2018
VASTELAOVEND MIT DE MAROTTEKAPEL
De Marottekapel verzörg tradisjoneel de muzikaal omliesting bie de Marotte zittinge. Ouch mit de Vastelaovesdaag leet De Marottekapel van zich heure. Op de donderdig veur de Vastelaovend hawte zie in kafee ’t Duvelke ’t Auw Wieverkonzèr. Wiejer is De Marottekapel te heure op ’t Kanon van ’t Balkon.
Geplaatsj: 7 Fibberwarie 2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu