NUUTS EUVERZICH SEZOEN 2016-2017, PAGINA 6 - Vastelaovend in Zitterd 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

NUUTS > TAGS > nuuts_2017
DE PRINSEGARDE REIK DE EESJTE NONNEVOTTE OET
Jaorliks reik de Prinsegarde Zitterd op 111 daag veur de Vastelaovend Nonnevotte oet aan luuj die zich de aafgeloupe jaore bezunjer höbbe ingezat veur de Zittesje Vastelaovend. Dit jaor waas dees eer veur de dames van de Dörpelmaeg die dit jaor hun 5x11 jaorig jubbelei viere. Thijs Jacobs, Protocolis van De Marotte, woort extra in ’t zönke gezat en kreeg de grote Nonnevot oetgereik.
Geplaatsj: 8 November 2016
ÄÖPENING VASTELAOVESSEZOEN OP 'T KLOOSTERPLIEN
De Marotte äöpene op de 11de van de 11de op 't Kloosterplien ’t nuut Vastelovessezoen. Naeve ein aantal offisjeel momente es de prizzentase van de Greutsje Pin väöl meziek van o.a. kapel Aafsjlaag Zitterd, Don Kiesjot, Spik&Span en Bart&Lejao mit de nuuj sjaager 'Wae oh Wae'.
Geplaatsj: 7 November 2016
KAARTVERKOUP JUBBELEIWEEKEND 2X11 JAOR FLANELLE LEPKES
De Flanelle Lepkes besjtaon dit jaor 2x11 jaor en organizeiere dit jaor veur de 20ste keer de Zittesje Vrouwluuj Zitting. Naeve de vrouwluujzitting viere zie dit jubbelei mit eine muzikale aovend 'De Vrunj van de Lepkes Laif'. Op Zondig 6 November e.k. is bie kafee Ich&Dich de veurverkoup.
Geplaatsj: 2 November 2016
VASTELAOVESSJLAAGER 2017: 'WAE OH WAE'
In ein vol Poppodium Volt is de Zittesje vastelaovessjlaager 2017 gekaoze. Nao ’t telle van de sjtömme kwaam es winnaer nao veure ‘Wae oh Wae’ gesjreve door Sjohn Smeets en Gian Prince. De nuuje sjlaager wurt gezonge door ’t duo Bart Barrios en Lejao Beursgens.
Geplaatsj: 11 September 2016
VERKEIZING ZITTESJE VASTELAOVESSJLAAGER 2017
Op Zaoterdig 10 September is in Poppodium Volt ’t Zittesj vastelaovesleidjes Konkour en wurt de Vastelaovessjlaager 2017 gekaoze. De 11 leidjes die in de finale sjtaon waere laif gezonge door Zittesje zengesj, de meziek is dit jaor neit laif, mer al eerder opgenomme.
Geplaatsj: 6 September 2016
JACQUES SCHRIJEN ALTERNATIEVE SJÖTTEKEIZER
Aafgeloupe zondig verzamelde 15 ‘sjötterieje’ zich op Cour Solanus veur ‘t Alternatief Sjöttefees. Nao eine sjpannende sjtried tössje de keuninge waas ‘t Jacques Schrijen van de Kroenekrane dae ‘t letste sjtökske van de voogel wis aaf te sjteite en zich zo kroone pes Alternatieve Sjöttekeizer.
Geplaatsj: 5 September 2016
ALTERNATIEF SJÖTTEFEES
In 't weekend van 3 en 4 September weier 't Alternatief Sjöttefees in Zitterd. Op zaoterdigaovend organizeiert kapel Trööt in de Gööt 't Keizesjfees 'Löwensafari in Zitterd'. De zondig verzamele de alternatieve sjötterieje zich op Cour Solanus veur 't Defilé, de optoch en 't sjeite om de Keunings- en Keizesjtittel.
Geplaatsj: 1 September 2016
SINT ROSA BUUTEKOLDER
Op Sint Rosa maondig, 29 Augustus is ‘t weier Lache, giere en brulle bie Sint Rosa Buutekolder in de sirkustent van Sirk Zanzara. In de Buuteton numme o.a. plaatsj: Eva Dewaide, Quinn Hansen, Erik Reck, Peter Vaassen, Hub Stassen, Fer Naus en Limburgs Buutekampioen 2016 Gilbert Petit.
Geplaatsj: 20 Augustus 2016
JUBBELEI 40 JAOR KAPEL TISNIKSENTWURTNIKS
Kapel TisNiksEnTwurtNiks is in 1976 opgerich es kapel van de Buurt Riekswaeg Noord en haet de aafgeloupe jaore optraejes verzörg in bènne en boetelandj.
Zie viere 't 40 jaorig jubbelei 'Mit de Franse sjlaag' in 't weekend en 9 en 10 juli in ein sirkestent op de Zittesje sjootsvelje.
Geplaatsj: 8 Juli 2016
FINALISTE ZITTESJE VASTELAOVES SJLAAGER 2017
Gisteraovend is de veurseleksie gewaes veur de Zittesje Vastelaovessjlaager 2017. Oet 16 inzendinge höbbe de 2x11 lede van de zjurie de 11 finaliste gekaoze veur 't Zittesj Vastelaovesleidjes Konkour. 't ZVK is dit jaor later dan gebroekelik, namelijk op zaoterdig 10 September in Poppodium Volt.
Geplaatsj: 28 Juni 2016
WAE SJRIF DE VASTELAOVES SJLAAGER 2017???
De Marotte roupe bie deze alle sjrievesj en kompeniste op om leidjes in de sjikke veur de Vastelaovessjlaager 2017. Insjikke van leidjes veur de Vastelaovessjlaager 2017 kènt pes maondig 6 Juni e.k. 't Zittesj VastelaovesleidjesKonkour 2017 is op Zaoterdig 10 September e.k..
Geplaatsj: 27 Mei 2016
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu