HISTORIE 2014 - Vastelaovend in Zitterd 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

HISTORIE > HISTORIE
2014: SJTADSPRINS MAIKEL I (den Dekker)
12x11 JAOR MAROTTE ZITTERD
Prinsemotto:
Al twèllef maol èllef jaore,
Sjtruimp’t rood, gael, gruin ‘ps door de aore.
'T Trekke door ós sjtad, de kolder mer veural ‘t plezeier,
Leet ós oetkieke nao dees daag, jeder jaor weier.
Ze zeen gelökig dao, oos daag van sjpas,
Ós Zitterd dreet door, dat sjteit vas!

Jaororde: 12x11 jaor Marotte, Zitterd dreet Door

Ridder in de Orde van de Pappegey: Louis Vahsen, Stefan Benscheid (Grosse Köllner)

 
Bezunjerhede:   
  • Jubbelei 12x11 jaor Marotte Zitterd wurt begin Fibberwarie geviert mit ein feesweekend in de Sjporthal mit Marotte Proms door de Phil Hermenie en Hermenie Sint Joep, Kölsche Teun en Vastelaoveskirmes mit resepse.
  • Bie gelaeg van ’t Marotte Jubbelei haet de Senaat van de Marotte door Harry Strijkers en Phil Schaeken eine kroniek laote sjrieve euver de aafgeloupe 2x11 jaor.
  • Klup Kump Gout sjtart mit ‘De Greutsje Pin’, de opbrengs van de verkoup geit nao de deilnummende vereiniginge.
  • De ‘Pappegey’ versjient in de vorm van ein ‘glossy’ tiedsjtrif
  • Veurdat de optoch vertrek is op ’t terrein van ’t Auw Ziekehoes ‘d’n Opsjtart’ mit o.a. tentoonsjteling van de Vastelaoveswaages.
  • Vastelaoveszondig zend NOS TV ein laif Vastelaovesprogramm oet vanaaf de Mert mit beelde van de Zittesje Optoch.
  • L1 en Sjtreekomroup Sjtart zende de Kènjeroptoch en Groote Optoch oet op TV
  • Vors Marot Harrie geef aan om aan 't enj van ’t jubbelei sezoen aafsjeid te numme es Vors Marot
  • De Waageboewesj Buurt Sjteivig viere 't 11x11 jaorig jubbelei. In Mei viere zie dit mit ein groot feesweekend op de Mert mit es hoogtepunt eine optoch mit Vastelaoveswaages oet Zitterd, Limburg, Braobantj en Belsj.
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu