GROOTE OPTOCH - Vastelaovend in Zitterd 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

OPTOCHTE
GROOTE VASTELAOVESOPTOCH, 26 FIBBERWARIE 2017
Geplaats: 16 Fibberwarie 2017; Update: 23 Fibberwarie 2017
Op Vastelaoveszondig 26 Fibberwarie trek de Groote Vastelaoves Optoch door de sjtraote van Zitterd. Doezende luuj zulle de waeg weier nao Zitterd weite te venje om te geneite van de veur Zitterd bekende Groote Waages, groote groppe, humorvolle köppelkes, einzelgänger, meziek en nog väöl mee.
Om 12.55 oer vertrek de Optoch vanaaf ’t Maaslandpark (Auwt Ziekehoes), wo Sjtadsprins Bart II en De Marotte mit Vors Marot Frits I vanaaf hunne waage 't defile zulle aafnumme. Vervolges zal Sjtadsprins Bart II op ziene Prinsewaage de optoch aafsjloete en doezende appelsiene sjmiete nao de luuj langs de kantj.
 
Nao aafloup van de optoch zörg eine DJ veur Vastelaovesmeziek op de Mert. Rondj 18.00oer is ‘t sjpannende moment veur de optochdeilnummers es de Prieze van de Optoch waere oetgereik. Bie de priesoetreiking zeen taeves ein aantal optraejes.

Programmbuikskes, APPtoch
De letste jaore is ’t papiere programmbuikske vervange door ein digitale verzie in de vorm van eine app: ‘de APPtoch’.  In dees ‘APPtoch’ is de volgorde van de optoch mit omsjrieving van de deilnummesj te vènje net es de roete van de optoch en algemein infermase es parkeierplaatsje. Om gebroek te make van de ‘APPtoch’ bie ’t kieke nao de optoch is ein internetverbinjing neudig bv WiFi of 3G.
Vanaaf vriedigaovend 23 Fibberwarie is de deilnummesjlies taeves es PDF te downloade via de websait van ’t optochkommitee (www.optoch.nl).

Deilname:
Jeederein dae wilt mittrekke in de Groote Optoch mot zich veur deilname aanmelje bie ’t Optochkommitee. Zonger insjrieving kent geer NEIT mit trekke in de Groote Optoch.
Insjrieve kent allein nog digitaal via de websait van ’t Optochkommitee Zitterd http://optoch.nl/aanmelden.Veur 't digitaal aanmelje haet 't Optoch Kommitee dit jaor ein nuut aanmeldjsysteem ingebroek genomme. Mee euver 't aanmelje ként geer hiej laeze.
Höb geer vraoge euver 't aanmelje veur deilname num dan kontak op mit de Optochsamesjteller van ’t Optochkommitee Roy Moerskofski via e-meel roy@optoch.nl
Aanmelje veur deilname aan de Groote Optoch kent pés Gounsdig 22 Fibberwarie 17.11oer.

D’n Opsjtart, werm dreeje veur d’n Optoch
De Optoch vertrek vanaaf 't Maaslandpark (Auwt Ziekehoes). Vanaaf 11.00oer sjtart hie d’n Opsjtart, zo is veurdat de optoch geit trekke al vanalles te doon en is veur de deilnummesj nog ein hepke en drenkste te kriege. Vanaaf 11.00oer sjtaon op d’n Opsjtart taeves alle waages die mit trekke in de optoch opgesjtèlt. In de optoch trek eine waage sjnel veurbiej, wodoor neit altied alles goud is te zeen. Mit dees tentoonsjtelling kent jederein de waages, wo de waageboewesj maondje aan höbbe gewirk, op 't gemaak bekieke. D’n opsjtart is taeves de verzamelplaatsj en opsjtelplaatsj van alle deilnummesj aan de groote optoch.
Bie slech waer kent 't zeen dat de waages langer in de Optochhal blieve sjtaon, dit i.v.m. de veiligheid en om besjadiging te voorkomme.

Roete van de Groote Optoch (vertrek 13.00oer):
Opsjtelling Groote Optoch ‘d’n Opsjtart’: Evenementeterrein Maaslandpark (Auwt Ziekehoes)
Roete: Euverhaovenersjtraot, Riekswaeg Noord, Walramsjtraot, Parallelwaeg, Sjtaasedwaesjsjtraot, Sjteivig, Veursjtad, Brandjstraot, Lömmerichtersjtraot, Mert, Rosmeulesjtraot, Engelekampsjtraot, Leijebroukerwaeg, Putsjtraot, Mert, Auw Mert, Kloosterplien (ontbènjing)
Bron: Optoch Kommitee Zitterd
Foto's: RBZitterd / Vastelaovend in Zitterd
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu