1987 - Vastelaovend in Zitterd 2018

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

OPTOCHTE > OETSJLAAG
OETSJLAAG GROOTE VASTELAOVESOPTOCH 1987
Groote Waages                      
 • Eerepries: Buurt Engelekampsjtraot - Veer maake al 100 jaor Vastelaovesmeziek
 • 1e pries:   Buurt Riekswaeg Noord - Komplemente oet Zitterd
 • 2e pries:   Buurt Riekswaeg Zuid - Zitterd Vastelaoves-landj
 • 3e pries:   Buurt Kolleberg - Femieje Flodder trok in Zitterd

Midde Waages                     
 • Eerepries: Buurt Paesjsjtraot - Veer sjokkele door de vastelaovend haer
 • 1e pries:   BuurtSjteivig - Veer brenge uch drie gepaeperde daag
 • 2e pries:   CV de Narre - Zittesje Sjpisjaaliteite
 • 3e pries:   CV de Kraoe - Zitterd Mezieksjtad

Groote Groppe                      
 • Eerepries: De Wuilese (Kleesj) - Veer sjteune d'n optoch al 1x1 jaor
 • 1e pries:   Auwe Haelderwaeg - Aan de sjteinesjloes, Dao wurt verhoes
 • 2e pries:   Sjtadskapel 't Trumke en ’t Tröötje - Hobs doe miene knien gezeen

Midde Groppe                      
 • Eerepries: De Sjluppejes - Zitterd mezieksjtad en 100 jaor Phil
 • 1e pries:   Grop - Elf Kroegetoch
 • 2e pries:   Kaakelaesj - Veer kriege 't mit de paplaepel ingegaeve

Kleine Groppe                     
 • Eerepries: Sjtadsjoffere - Veer viere alles in ein
 • 1e pries:   Klup Onger Os - Geine Pronk, geine Prach en geine Praal
 • 2e pries:   Grop - Blaoze-Blaoze-Blaoze                       

Enkelinge                  
 • Eerepries: Laa-maeker
 • 1e pries:   Eesjte Beijaard
 • 2e pries:   Ich Hauwt paol
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2018
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu